Ydinongelmat ja ympäristö

Pohdi seuraavien kysymysten avulla omia ydinongelmiasi, oireitasi ja omaa arkeasi.

Aloita

Mitkä seuraavista vaikeuksista koet olevan sinun ydinongelmasi:

Tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeudet
Toiminnanohjauksen vaikeudet
Tunneilmaisun vaikeudet
Seuraava

Onko sinulla muita oireita? Valitse kaikki, jotka sopivat sinuun.

Seuraava

Millaisia vaikeuksia ydinongelmasi ja muut oireet aiheuttavat sinulle arjessa?

Seuraava

Kuinka haittaaviksi koet omat oireesi (0-100%)?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake