Sanaton viestintä

Valitse jokin televisio-ohjelma ja tarkkaile siinä olevien henkilöiden sanatonta viestintää.

Tarkkaile seuraavia tunteita:

SURU
ILO
VIHA

Tarkkaile seuraavia eleitä ja ilmeitä:

KASVOT
KEHO
ÄÄNENSÄVY

Aloita

Kirjoita, mitä sanattoman viestinnän muotoja havaitsit surun tunteesta:

Seuraava

Kirjoita, mitä sanattoman viestinnän muotoja havaitsit ilon tunteesta:

Seuraava

Kirjoita, mitä sanattoman viestinnän muotoja havaitsit vihan tunteesta:

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake