Päihteettömyyttä tukevat sosiaaliset suhteet

Tämän tehtävän avulla voit kartoittaa omaa sosiaalista verkostoasi. Seuraa tehtävässä annettuja ohjeita.

Aloita

Tarkastele ihmissuhteitasi seuraavien osa-alueiden kohdalla. Aloita kirjoittamalla osa-alueiden kohdalle niiden henkilöiden nimet, jotka kuuluvat elämääsi ja joiden kanssa olet tekemisissä usein.

PERHE ja SUKULAISET

YSTÄVÄT ja TUTTAVAT

NAAPURIT ja TYÖKAVERIT

VIRANOMAISET ja TYÖNTEKIJÄT

Seuraava

Merkitse vihreällä ne henkilöt, jotka ovat tukeneet sinua päihteettömyyteen.

Seuraava

Merkitse punaisella se henkilö, joka todennäköisesti tulee tarjoamaan sinulle päihteitä.

Seuraava

Kenen/keiden kanssa vietät eniten aikaasi? Vaihda henkilöiden järjestystä ”raahaamalla” siten että ylimpänä on henkilö jonka kanssa käytät eniten aikaa.

Seuraava

Miksi vietät aikaa hänen/heidän kanssaan?

Seuraava

Miten voisit lisätä päihteettömyyttä tukevia ihmissuhteita verkostoosi?

Seuraava

Kaikki valmista

Sulje lomake