Omien retkahdusriskitilanteiden tunnistaminen

Arvioi omia taitojasi selviytyä päihteettömänä tilanteissa, joissa...

 • Retkahdusriskitilanteet johtavat herkästi päihteiden käyttöön, mikäli niihin ei ole olemassa toimivia selviytymiskeinoja.
 • Omien riskitilanteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta näihin voi varautua ja opetella toimivia keinoja niitä kohdatessa.
 • Arvioi omia taitojasi selviytyä päihteettömänä seuraavissa tilanteissa.
 • Aloita

  Koen kielteisiksi mieltämiäni tunteita, kuten suru, pettymys, viha tai häpeä

  Seuraava

  Koen myönteisiksi mieltämiäni tunteita, kuten ilo, menestys tai onnellisuus

  Seuraava

  Koen tylsyyttä tai toimettomuutta

  Seuraava

  Koen stressiä tai työpaineita

  Seuraava

  Koen ihmissuhderistiriitoja (parisuhde, perhe, ystävät)

  Seuraava

  Esiintyy painetta päihteiden käyttöön (kuten juhlat, opiskelu- tai työelämään liittyvät sosiaaliset tapahtumat)

  Seuraava

  Päihteiden käytön ulkoinen kontrolli poistuu (kuten yksin jääminen perheen matkustaessa pois, palkkapäivä)

  Seuraava

  Olen muiden kanssa ravintolassa tai terassilla

  Seuraava

  Minulle vaikeimpia tilanteita ovat:

  Seuraava

  Tällaisia selviytymiskeinoja olen tähän saakka käyttänyt:

  Seuraava

  Miten nuo selviytymiskeinot ovat toimineet?

  Seuraava

  Kaikki valmista.

  Sulje lomake