Loppukartoitus: Tilannekysely

Tervetuloa loppukartoitukseen!

  • Kartoitus sisältää 11 kysymystä
Aloita

1. Miten tyytyväinen olet elämääsi tällä hetkellä (asteikolla 1-5)?

2. Kuinka tyytyväinen olet kykyysi selviytyä päivittäisistä toiminnoistasi viimeisen kahden viikon aikana (asteikolla 1-5)?

3. Kuinka tyytyväinen olet ollut itseesi viimeisen kahden viikon aikana (asteikolla 1-5)?

4. Kuinka tyytyväinen olet ollut ihmissuhteisiisi viimeisen kahden viikon aikana (asteikolla 1-5)?

5. Oletko kokenut itsesi ahdistuneeksi tai huolestuneeksi viimeisen kahden viikon aikana (asteikolla 1-5)?

6. Millaiseksi koet mielialasi nyt (asteikolla 1-5)?

7. Kuvaile tilannettasi tällä hetkellä:

Seuraava

8. Mikä konkreettinen asia on toisin alkuvaiheeseen verrattuna tämän terapiajakson päättyessä?

Seuraava

9. Kuinka hyödylliseksi koit tämän Helpin?

10. Suosittelisitko Happi-terapioita myös muille?

11. Muuta palautetta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake