Loppukartoitus: Oman oppimisen arviointi

1. Arvioi Helpin antia ja omaa oppimiskokemustasi.

Muistele ja kirjoita, miksi alun perin tulit tähän Helppiin ja mitä odotuksia ja tavoitteita sinulla oli:

Miten tavoitteesi täyttyivät omasta mielestäsi?

Seuraava

Arvioi seuraavaksi omaa valmiuttasi uusien taitojen oppimiseen seitsemän kysymyksen avulla.

Seuraava

1. Onnistuin käyttämään aikaa ja sitoutumaan säännöllisiin meditaatioharjoituksiin

Seuraava

2. Onnistuin opettelemaan riskitilanteiden hallintaa

Seuraava

3. Onnistuin opettelemaan erilaisten tunteiden kohtaamista

Seuraava

4. Onnistuin tutkimaan päihteiden käyttöön liittyviä ajatuksiani ja oppimaan niiden kyseenalaistamista

Seuraava

5. Onnistuin vetämään etäisyyttä päihteitä käyttäviin kavereihini

Seuraava

6. Onnistuin rakentamaan päihteettömyyttä tukevia ihmissuhteita

Seuraava

7. Onnistuin oppimaan taitoja päihteettömyyden ylläpitämiseksi

Seuraava

9. Kuinka hyödylliseksi koit tämän Helpin?

10. Suosittelisitko Happi-terapioita myös muille?

11. Muuta palautetta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake