Loppukartoitus: ISI-unettomuuskysely

Valitse vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi kuluneen kuukauden aikana

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla se vaihtoehto, joka vastaa mielestäsi parhaiten tilannettasi viimeisen kuluneen kuukauden ajalta.

Kyselyssä on yhteensä 10 kysymystä.

Aloita

1. Arvioi nukahtamisvaikeutesi vakavuutta

2. Arvioi unessapysymisvaikeutesi vakavuutta

3. Arvioi vakavuutta: Liian aikainen herääminen aamulla

4. Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet tämän hetkiseen nukkumiseesi?

5. Missä määrin arvioit nukkumisongelmasi häiritsevän päivittäistä toimintaasi (esim. aiheuttaa väsymystä päivällä, häiritsee suorituskykyäsi, aiheuttaa keskittymis- ja muistamisvaikeuksia, vaikuttaa mielialaan)?

6. Kuinka helposti luulet muiden huomaavan nukkumisongelmasi heikentäneen elämänlaatuasi?

7. Kuinka huolestunut/ahdistunut olet tämänhetkisen nukkumisongelmasi vuoksi?

8. Kuinka hyödylliseksi koit tämän Helpin?

9. Suosittelisitko Happi-terapioita myös muille?

10. Muuta palautetta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake