Loppukartoitus: ADHD-oireet

Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa vointiasi ja pärjäämistäsi viimeisten KUUDEN kuukauden aikana

Tässä kyselyssä on yhteensä kahdeksan kysymystä.

Kunkin kysymyksen kohdalla valitse se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa vointiasi ja pärjäämistäsi viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Pisteiden perusteella voitte terapeuttinne kanssa seurata oireita myös tämän viiden viikon terapiajakson päättyessä.

Aloita

1. Kuinka usein sinun on vaikea tehdä tehtäviä loppuun saakka sen jälkeen, kun haastavat tai mielenkiintoiset osat on tehty?

2. Kuinka usein sinulla on vaikeuksia järjestelmällisyyttä vaativissa tehtävissä?

3. Kuinka usein sinun on vaikea muistaa velvollisuuksiasi tai sovittuja tapaamisiasi?

4. Kun sinun pitäisi tehdä tehtävä, joka vaatii paljon ajatustyötä, kuinka usein välttelet sitä tai viivyttelet sen aloittamista?

5. Kuinka usein kiemurtelet tai liikuttelet levottomasti käsiä tai jalkoja kun joudut istumaan paikoillanne pitkään?

6. Kuinka usein sinulla on yliaktiivinen olo ja tunnet pakonomaista tarvetta tehdä asioita, ikään kuin sisälläsi olisi moottori?

7. Kuinka hyödylliseksi koit tämän Helpin?

8. Suosittelisitko Happi-terapioita myös muille?

9. Muuta palautetta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake