Kokemuksia ja havaintoja Tietoinen kuunteleminen-harjoituksesta

Millaisia kokemuksia ja havaintoja Tietoinen kuunteleminen -harjoitus sinussa herätti?

Seuraava

Mitä aistimuksia, ajatuksia tai tunteita huomasit tehdessäsi Tietoinen kuunteleminen -harjoitusta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake