Kokemuksia ja havaintoja Onnistumisen mielikuva-harjoituksesta

Millaisia kokemuksia ja havaintoja Onnistumisen mielikuva-harjoitus sinussa herätti?

Seuraava

Mitä aistimuksia, ajatuksia tai tunteita huomasit tehdessäsi Onnistumisen mielikuva-harjoitusta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake