Kokemuksia ja havaintoja Hyväksyvä havainnointi-harjoituksesta

Millaisia kokemuksia ja havaintoja Hyväksyvä havainnointi-harjoitus sinussa herätti?

Seuraava

Mitä aistimuksia, ajatuksia tai tunteita huomasit tehdessäsi Hyväksyvä havainnointi-harjoitusta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake