Kokemuksia ja havaintoja Hengitykseen keskittyminen-harjoituksesta

Millaisia kokemuksia ja havaintoja Hengitykseen keskittyminen-harjoitus sinussa herätti?

Seuraava

Mitä aistimuksia, ajatuksia tai tunteita huomasit tehdessäsi Hengitykseen keskittyminen-harjoitusta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake