Kokemuksia ja havaintoja Ajatusten havainnointi-harjoituksesta

Millaisia kokemuksia ja havaintoja Ajatusten havainnointi-harjoitus sinussa herätti?

Seuraava

Mitä aistimuksia, ajatuksia tai tunteita huomasit tehdessäsi Ajatusten havainnointi-harjoitusta?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake