Kognitiiviset oireet

Riippuvuudella voi olla seuraavia kognitiivisia oireita:

 • Käyttäytyminen palvelee riippuvuutta sekä tiedostamatta että tiedostaen
 • Kyky hallita arjen rutiineja heikkenee
 • Keskittymiskyvyn ongelmat
 • Pakonomainen ajattelu
 • Kyky pitkäjänteiseen toimintaan vaikeutuu
 • Ajatteluketjut palvelevat riippuvuutta
 • Impulssikontrolli heikkenee
 • Aloita

  Miten ajatuksesi palvelevat riippuvuutta, kirjoita 3 esimerkkiä:

  Seuraava

  Kaikki valmista.

  Sulje lomake