Huoliajatusten havainnointi ABC-mallin mukaisesti

A: Tilanne

Kuvaile huoliajatuksia herättänyt tilanne: Mitä tapahtui, kuka/keitä oli paikalla?

Seuraava

B: Tulkinta

Kirjoita tähän tilanteessa syntynyt huoliajatus

2.Arvioi uskosi automaattiseen ajatukseen 0-100%:

Seuraava

C: Tunteet

Millaisia tunteita tunnistit?

Arvioi tunteen voimakkuus 0-100%:

Seuraava

C: Tuntemukset kehossa

Millaisia kehotuntemuksia tunnistit?

Seuraava

C: Toiminta

Miten toimit tilanteessa?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake