Henkiset ja moraaliset oireet

Riippuvuudella voi olla seuraavia henkisiä ja moraalisia oireita:

 • Moraalinen krapula
 • Keskeisten kasvun kehitysvaiheiden peittyminen riippuvuuden alle
 • Vaikeuksia aikuisuudessa
 • Inhimillisyyden peittyminen intensiivisyyden alle
 • Oman arvomaailman rikkoutuminen
 • Oman ja toisten elämän ”varastaminen”
 • Elämä kuluu riippuvuudessa rimpuillen
 • Riippuvuus ohjaa elämää, vaikka oma tavoite, halu ja toive on muuta
 • Vapauden menettämisen kokemus
 • Ongelmia lain kanssa, esim. laittomat päihteet, rikollisuus, rattijuopumus, häiriökäyttäytyminen, ilkivalta, väkivalta
 • Aloita

  Miten riippuvuus on vaikuttanut ihmisyyteesi?

  Seuraava

  Kaikki valmista.

  Sulje lomake