Havainnoi tunteitasi

Havainnoi omia tunteitasi tämän viikon ajan.

 • Kiinnitä huomiota erilaisiin tilanteisiin, joissa sinulla viriää jokin tunne.
 • Voit tulla tekemään tämän tehtävän useamman kerran, vaikka eri tunteista aina erikseen.
 • Aloita

  Pohdi jotain tilannetta, jossa sinulla tuli jokin tunne.

  Kirjoita, mitä tapahtui ennen tunteen ilmaantumista:

  Mitä tunsit tilanteessa:

  Kuinka voimakas tunne oli (0-100%):

  Seuraava

  Millaisia hyviä tunteiden säätelykeinoja sinä käytät?

  Seuraava

  Entä millaisia haitallisia tunteiden säätelykeinoja käytät?

  Seuraava

  Kaikki valmista.

  Sulje lomake