Häiriintyneen syömisen piirteet

Tässä tehtävässä poimit niitä häiriintyneeseen syömiseen liittyviä piirteitä, jotka tunnistat itsessäsi.

Aloita

Poimi listalta ne piirteet, joissa tunnistat itseäsi.

Toistuvat laihdutuskuurit ja painonvaihtelu
Syöminen tuntuu hallitsemattomalta
Huomion voimakas kiinnittäminen ruoan energiasisältöihin
Paastoaminen, aterioiden jättäminen väliin
Syömisen kompensoiminen liikunnalla, oksentamalla tai muilla keinoin
Terveyttä tukevan syömisen perusteet eivät merkittävällä tavalla toteudu (monipuolisuus, riittävä ruoan määrä, ateriarytmi, joustavuus)
Syömiseen liittyvien sosiaalisten tilanteiden vältteleminen
Seuraava

Poimi listalta ne piirteet, joissa tunnistat itseäsi.

Ruoka ja syöminen vievät häiritsevän paljon tilaa mielestä
Painosta tai kehon koosta murehtiminen
Ruokien jaotteleminen kiellettyihin ja sallittuihin ruokiin
Itsen syyllistäminen syömisestä
Syömiseen liittyvä ahdistus ja/tai pelot
Turvan tai lohdun hakeminen syömisestä ilman, että kehon tasolla on nälkä
Vaikeus tunnistaa fysiologinen nälkä, vaikeus kuunnella nälän tunnetta
Syöminen toistuvasti ähkyyn, selvästi yli kylläisyyden rajan
Vaikeus kuulla tai kuunnella kehon tarpeita
Seuraava

Mitä muita syömiseen liittyviä haitallisia toimintatapoja tunnistat itsessäsi?

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake