Evaluate the effects of the appointment

After you have used the worry time for a week, evaluate the effects of the exercise on your worries.

Start

Vatvontavartin vaikutukset

Huoliajatukset, joita käsittelit:

Toistuiko huolissasi jokin tietty teema?

Next

Ahdistuksen voimakkuus ennen harjoitusta (0-100%):

Next

Ahdistuksen voimakkuus harjoituksen jälkeen (0-100%):

Next

Miten vatvontavartti vaikutti huoliajatustesi ilmaantumiseen?

Next

Huomioitko vatvontavarttien aikana pohtivasi myös ratkaistavissa olevia huolia?

All done.

Close form