Alkukartoitus: Odotukseni ja motivaationi-kysely

Tässä kyselyssä on yhteensä 9 kysymystä.

Aloita

Kuvaile muutamalla sanalla, miksi olet aikeissa osallistua tähän Helppiin - mitä odotuksia tai tavoitteita sinulla on?

Seuraava

Mitä toivot oppivasi Helpistä?

Seuraava

Arvioi seuraavaksi omaa valmiuttasi uusien taitojen oppimiseen seitsemän kysymyksen avulla.

Seuraava

1. Olen valmis käyttämään aikaa ja sitoutumaan säännöllisiin meditaatioharjoituksiin.

Seuraava

2. Olen valmis opettelemaan riskitilanteiden hallintaa

Seuraava

3. Olen valmis opettelemaan erilaisten tunteiden kohtaamista

Seuraava

4. Olen valmis tutkimaan päihteiden käyttöön liittyviä ajatuksiani ja oppimaan niiden kyseenalaistamista

Seuraava

5. Olen valmis vetämään etäisyyttä päihteitä käyttäviin kavereihini

Seuraava

6. Uskon pystyväni rakentamaan päihteettömyyttä tukevia ihmissuhteita

Seuraava

7. Uskon mahdollisuuksiini oppia taitoja päihteettömyyden ylläpitämiseksi

Seuraava

Kaikki valmista.

Sulje lomake