Aikaisemman retkahtamisen hyödyntäminen oppimiskokemuksena

Tässä tehtävässä muistelet,

 • retkahdustilanteita edeltäviä tilanteita
 • varsinaisia käyttötilanteita
 • retkahduksen seurauksia
 • Aloita

  Edeltävät tilanteet

  Muistele jotakin tilannetta, jossa olet päätöksesi jälkeen palannut käyttämään päihteitä. Mieti erityisesti niitä näennäisesti mitättömiä päätöksiä, joita jälkikäteen voit tunnistaa tapahtumasta. Mieti ensin seuraavien kysymysten avulla retkahtamista edeltäviä tilanteita.

  Seuraava

  Edeltävät tilanteet

  Millainen riskitilanne tapahtunutta edelsi?

  Millaisia näennäisesti mitättömiä päätöksiä tunnistat tehneesi?

  Miten selitit itsellesi näitä päätöksiä?

  Seuraava

  Varsinainen käyttötilanne

  Pohdi seuraavien kysymysten avulla varsinaista käyttötilannetta.

  Seuraava

  Varsinainen käyttötilanne

  Miten annoit itsellesi luvan käyttämiseen?

  Mitä halusit saavuttaa päihteillä?

  Seuraava

  Seuraukset

  Mieti seuraavien kysymysten avulla, mitä retkahtamisesta seurasi.

  Seuraava

  Seuraukset

  Mitkä olivat päihdekäytön välittömät seuraukset?

  Mitä käyttämisestä seurasi myöhemmin?

  Millaisia tietoisia valintoja tekisit nyt, jos kohtaisit saman tilanteen uudelleen?

  Seuraava

  Kaikki valmista.

  Sulje lomake